Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları

        Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz etmekte olup, bu hakkın kullanımı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile belirlenmiştir.

         İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, Kaymakamlık Makamının 09/12/2016 tarih ve 2240 sayılı onayı ile uygun görülmüş, alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

        İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan ve riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uygulanacaktır. 

            2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur. 12/12/2016

 

            Toplantı ve gösteri yürüyüş alanları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

            Toplantı ve gösteri yürüyüş alanları krokilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 
ARSUZ KAYMAKAMLIĞI
 
Uluçınar Mah.Akdeniz Cad.Sağlık Sok.No: 6    ARSUZ
Telefon: 0 (326) 643 26 03
Fax : 0 (326) 643 26 02
E-posta: arsuz@icisleri.gov.tr